Distribuce

Správa distribuce je náročná role v rámci operací dodavatelského řetězce. Jejím základem je monitorování vašeho zboží v celém dodavatelském řetězci, od výroby po prodejní místo. To může zahrnovat řadu aktivit, z nichž zvlášť důležité je řízení skladových zásob.

Proč?

Přísun a odsun vašich skladových zásob je průběžný proces, jehož neustálé monitorování je základním předpokladem pro zajištění plynulosti vašeho provozu. S důkladnou znalostí vašeho skladového hospodářství lze zabránit potížím, a v důsledku toho šetřit peníze a čas v dalších fázích procesu. Outsourcing řízení skladových zásob je oblíbenou volbou pro řadu organizací, protože jde o náročný proces. 

Jak?

———

Rozsáhlý globální dodavatelský řetězec a exportní možnosti společnosti PSG maximálně zjednodušují řízení distribuce zásob. Díky rozsáhlé síti logistických operátorů máme možnosti řídit vaše zásoby přesně tam, kde potřebujete, a kdy potřebujete. Pokud volíte outsourcing řízení vašich zásob, můžete se na nás spolehnout.

Výhody

———

Minimalizace nákladů na skladování: Neustálá kontrola vašich skladových zásob je kritická pro minimalizaci nákladů spojených s dlouhodobým držením zásob. Efektivním řízením vašich skladových zásob můžete zkrátit dobu držení položek na skladě.

Vyšší produktivita: Podrobné znalosti o rychlosti obrátky skladových položek vám pomáhají identifikovat trendy. Můžete tak provádět kvalifikovanější rozhodnutí a rovněž získat další příležitosti pro rozvoj obchodování.

Provozní integrace: Komunikace v rámci vašeho provozu je klíčová pro zajištění, že všichni zúčastnění budou usilovat o společný cíl. Cílem je zkrátit dobu zbytečně strávenou nedorozuměními a co nejvíce zvýšit produktivitu.

Case Study

Případová studie 1 – Outsourcing náhradních dílů a logistiky

Společnost Edwards Vacuum v Clevedonu, UK, vyrábí systémy pro snižování emisí, které jsou primárně určeny k čistění odpadních plynů velkých vakuových systémů v polovodičovém průmyslu.  Kapacity...

Kontaktní formulář

Zavolejte nám +44 1903 207 101

   
 
PSG is part of the Avantus Aerospace Group of Companies
Avantus Aerospace is a world-class supplier of precision-engineered components structures and assemblies for high performance applications.
> Visit the Avantus Aerospace Group Website