Řízení dodavatelského řetězce

Řízení dodavatelského řetězce (Supply chain management – SCM) je řada operací a procesů určených pro řízení zásob od dodavatelů k zákazníkům způsobem, který přidává hodnotu procesu dodavatelského řetězce. Kvalitní komunikace a realizace zajišťování zdrojů, vstupní logistika, skladové hospodářství a distribuce jsou klíčové pro zajištění toho, že se výrobek dostane k zákazníkovi včas, na správné místo a v požadovaném množství.

Proč?

SCM se stalo nedílnou součástí podnikání pro vás i vaše zákazníky. Při využití výhod řízení dodavatelského řetězce mohou nové schopnosti, vyšší zisky, nižší náklady a rozšířená spolupráce přispět ke zvýšení úspěšnosti vašeho podnikání. Spokojenosti zákazníků lze dosáhnout díky lepšímu řízení požadavků, skladovému hospodářství a schopnosti řešit výpadky při udržování nákladů na minimální úrovni.

Jak?

———

Společnost PSG s vámi spolupracuje při vytváření strategie dodavatelského řetězce tak, že nejprve identifikuje vaše požadavky na spotřebu. Na základě toho se dohodneme na zásadách skladových rezerv, velikosti a plánu dodávek od vašeho současného dodavatelského řetězce, objednávek na základě rámcových smluv a objednávek plánovaných s vašimi dodavateli ze skladových rezerv uložených v našich prostorách. Následně nabízíme průběžné konzultace o dodavatelském řetězci prostřednictvím výkazů skladových zásob a hledání nových příležitostí.

Výhody

———

Výhody řízení dodavatelského řetězce:

Snížené náklady: SCM může snížit režijní náklady díky lepšímu řízení skladových zásob, nižšímu provoznímu kapitálu, úsporám z rozsahu při nižších nepřímých nákupních nákladech a nižším cestovním nákladům díky používání jednoho z našich modelů (Kanban, EFO, DLF).

Prohlubování spolupráce: Zlepšená spolupráce a unifikace v rámci dodavatelského řetězce znamená, že každý zapojený subjekt zná svou pozici v podnikání a pracuje s vědomím společného cíle.

Menší prodlevy: SCM částečně snižuje složitost vašeho podnikání a umožňuje se více soustředit na klíčové aktivity. Rovněž lze zlepšit vztahy s klíčovými partnery díky včasnosti dodání (OTD) 99,6 % a kratší doby expedice.

Zvýšená výkonnost: Výkonnost lze zvětšovat zvyšováním dodávek řádkových položek za rok, schopnosti dodávek jednotlivých dílů, v dávkách optimalizovaných pro výrobu, jako jsou sady nebo podsestavy, a dalšími způsoby.

Kontaktní formulář

Zavolejte nám +44 1903 207 101

   
 
PSG is part of the Avantus Aerospace Group of Companies
Avantus Aerospace is a world-class supplier of precision-engineered components structures and assemblies for high performance applications.
> Visit the Avantus Aerospace Group Website